ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2527

จำนวนพันธุกรรมพืช

รายละเอียด

23

จำนวนหมู่บ้าน

รายละเอียด

5

จำนวนตำบล

รายละเอียด

3

จำนวนอำเภอ

รายละเอียด

แสดงข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน

ลำดับ
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
1
บ้านหลักเมตร
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
2
บ้านหนองขาม
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
3
บ้านรางพิกุล
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
4
บ้านดอนสะอาด
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
5
บ้านปลักไม้ลาย
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
6
บ้านบ่อน้ำพุ
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
7
บ้านหลักเมตรใหม่
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
8
บ้านปลักไม้ลายใหม่
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
9
บ้านหนองไข่กา
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
10
บ้านสุขสบาย
ลำเหย
ดอนตูม
11
หมู่บ้านดอนตูม
ลำเหย
ดอนตูม
12
บ้านสระน้ำส้ม
ลำเหย
ดอนตูม
13
บ้านสะแกราย
ดอนยายหอม
เมือง
14
บ้านหนองปากโลง
หนองปากโลง
เมือง
15
บ้านดอนประดู่
หนองปากโลง
เมือง
16
เด่นมะเดื่อ
หนองปากโลง
เมือง
17
บ้านเด่นมะเขือ
หนองปากโลง
เมือง
18
บ้านทุ่งสีสุก
หนองปากโลง
เมือง
19
บ้านทุ่งสีชุก
หนองปากโลง
เมือง
20
บ้านทุ่งคร้อ
โพรงมะเดื่อ
เมือง
21
บ้านหนองแขม
โพรงมะเดื่อ
เมือง
22
บ้านหนองหมา
โพรงมะเดื่อ
เมือง
23
บ้านหุบรัก
โพรงมะเดื่อ
เมือง