ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์: 034-261053
อีเมล์: research.npru@gmail.com