หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนา
85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000


วันให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3911 ห้องงานบริหารทั่วไป
3906 ห้องงานวิจัยงบประมาณรายได้และแผ่นดิน
3910 ห้องบริการวิชาการ
3909 ห้องงานตีพิมพ์และเผยแพร่
3904 ห้องจริยธรรมในมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

  • 034-261053

เบอร์แฟกซ์

  • 034-261053

E-Mail : research.npru@gmail.com

Website : rdi.npru.ac.th