ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2563 - 2566
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2563 - 2566
1) ผลิตภัณฑ์แยมมะขามแดง

ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

2) ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนกระชาย

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

3) ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ

ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

4) ผลิตภัณฑ์พวงมาลัยผ้า

ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

5) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอศรีอุทุมพร

ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม

6) ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา

ต.บ้านคลองนกกระทุง อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม

7) ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร

ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม

8) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากเปลือกส้มโอ

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

9) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันยุงจากส้มโอ

ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม

10) ผลิตภัณฑ์ขนมไทย

ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

11) ผลิตภัณฑ์ซูซิข้าวไทยออร์แกนิค

ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

12) ผลิตภัณฑ์พริกแกง

ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

13) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมไรซ์เบอร์รี่

ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

14) ผลิตภัณฑ์ตะกร้าและกระเป๋าผักตบชวา

ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

15) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ด่านช้าง

ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

16) ผลิตภัณฑ์กิมจิแห้ว

ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

17) ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไรซ์เบอร์รี่

ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

18) ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่สกัดเข้มข้นเสริมใยอาหาร

ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

19) ผลิตภัณฑ์มาลัยกระดาษทิชชู่

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20) ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาช้างบัวบาน

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

21) ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศ

ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

22) ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าเคลือบช็อกโกแลต

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ราชบุรี

23) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธ์

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

24) ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์ลำไย

ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

25) ผลิตภัณฑ์จากมะนาวแป้น

ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566
1ผลิตภัณฑ์แยมมะขามแดง
2ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนกระชาย
3ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
4ผลิตภัณฑ์พวงมาลัยผ้า
5ผลิตภัณฑ์ผ้าทอศรีอุทุมพร
6ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
7ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
8ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากเปลือกส้มโอ
9ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันยุงจากส้มโอ
10ผลิตภัณฑ์ขนมไทย
11ผลิตภัณฑ์ซูซิข้าวไทยออร์แกนิค
12ผลิตภัณฑ์พริกแกง
13ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมไรซ์เบอร์รี่
14ผลิตภัณฑ์ตะกร้าและกระเป๋าผักตบชวา
15ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ด่านช้าง
16 ผลิตภัณฑ์กิมจิแห้ว
17ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไรซ์เบอร์รี่
18ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่สกัดเข้มข้นเสริมใยอาหาร
19ผลิตภัณฑ์มาลัยกระดาษทิชชู่
20ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาช้างบัวบาน
21ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศ
22ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าเคลือบช็อกโกแลต
23ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธ์
24ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์ลำไย
25ผลิตภัณฑ์จากมะนาวแป้น